Vítejte na stránkách věnujících se Moderní, Ekologické a cenově Dostupné stavební technologii MED.
Stránky jsou vytvořeny a spravovány společností Stavitelství Nepivoda, spol. s.r.o. - Vstup na firemní www.


Naše společnost si Vám dovoluje nabídnout systém obvodového zdiva z expandovaného pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou.

Můžete si zvolit téma nebo postupovat stránkou dolů:

 • Charakteristika a oblast použití
 • Přehled stavebních prvků
 • Technická data
 • Kompletní montážní pokyny
 • Certifikáty

 • Charakteristika a oblast použití

  Systém MED je Moderní, Ekologickou a cenově Dostupnou stavební technologií výstavby občanských, bytových a průmyslových objektů. Největší využití má při výstavbě rodinných domů, nadzemních i podzemních garáží, suterénních prostor. Je vhodný i pro nástavby činžovních domů, objektů pro rekreaci na výstavbu bazénů apod.
  Tato technologie výstavby již v současnosti splňuje nejvyšší nároky na tepelnou ochranu budov v souvislosti se stoupajícími náklady na energie a s tím spojenou ochranu životního prostředí.

  Základem systému je řada stavebních tvarovek z expandovaného pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou, které se pomocí speciálního zámkového systému zasunují do sebe a vytváří tak obvodové stěny a příčky bez použití spojovacích materiálů. 
  Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí B 25 v konsistenci 2/3 a vytvoří kompaktní masivní stěnu s oboustrannou tepelnou a zvukovou izolací bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. Izolant v interiéru usnadňuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, venkovní zabraňuje prostupu chladu v zimě a přehřátí v létě. Betonování lze provádět strojově za pomocí čerpadla, betonářského sila, nebo ručně. 

  Tímto systémem stavíte jednoduše a rychle po celý rok. Stavební práce probíhají bez námahy, stavební prvky jsou přesné a lehké, na stavbě není třeba těžké mechanizace ani klasických zednických profesí. Po zaškolení je vhodný i pro svépomocnou výstavbu.
  Významnou výhodou je tloušťka obvodového zdiva 25 cm, čímž vzniká značná úspora zastavěné plochy.

  Materiál a tím i finální stavba ze stavebního Systému MED má téměř neomezenou životnost. Vnější a vnitřní povrchy se upravují progresivními technologiemi jako pevné, trvanlivé a omyvatelné.

  Výrobky jsou ve shodě s Certifikátem č. 050-010665, odpovídají normám DIN 4102-1 a DIN 18164-1 a splňují přísné nároky výrobku v systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 dle Certifikátu číslo 699/2003 a veškeré technické předpisy dle Certifikátu č. 050-007493. Byl jim také vydán Certifikát č. 050-007489 Technické stavební osvědčení.

  Stavební systém MED - seříznutí kamenuStavební systém MED - stavba zdiStavební systém MED - plnění betonemStavební systém MED - stavbaStavební systém MED - stavba


   
  Přehled stavebních prvků

  Stěnová tvarovka MED 1

  Stěnová tvarovka MED 1

  je základním stavebním kamenem systému a slouží ke stavbě obvodových stěn a příček.

  Rozměr: 1200 x 250 x 250 mm, tloušťka izolačních stěn: 50 mm
  Hmotnost: 1100 g
  Příčky z EPS, Určena pro stěny s požární odolností 30 minut

  Tato tvarovka je velice vhodná pro výstavbu vnitřních a venkovních bazénů.


  Stěnová tvarovka MED 2

  Stěnová tvarovka MED 2

  slouží ke stavbě obvodových stěn, od stěnové tvarovky MED 1 se liší tím, že má vnitřní příčky z nehořlavého plastu. 

  Rozměr: 1200 x 250 x 250 mm, tloušťka izolačních stěn: 50 mm, Hmotnost: 1200 g
  Příčky z nehořlavého plastu, Určena pro stěny s požární odolností 90 minut


  Koncová tvarovka MED 3

  Koncová tvarovka MED 3

  slouží k uzavření stěnových tvarovek MED 1 a MED 2.

  Rozměr: 150 x 100 x 50 mm
  Hmotnost: 18 g


  Věncová tvarovka MED 4

  Věncová tvarovka MED 4

  používá se při stavbě stropu.

  Rozměr: 500 x 250 x 250 mm
  Hmotnost: 280 g


  Překladová tvarovka MED 5

  Překladová tvarovka MED 5

  slouží k vytvoření nadpraží oken, dveří a jiných otvorů.

  Rozměr: 500 x 250 x 250 mm
  Hmotnost: 480 g


  Vyrovnávací díl MED 6

  Vyrovnávací díl MED 6

  používá se k vyrovnání zdi na požadovanou výšku.

  Rozměr: 500 x 250 x 50 mm
  Hmotnost: 115 g


  Obkladové desky MED 7 a MED 8

  Obkladové desky MED 7 a MED 8

  používají se k dalšímu zateplení.

  Rozměr: 1000 x 500 x 50 mm a 1000 x 500 x 100 mm
  Hmotnost: 750 g a 1500 g
  Pěnový polystyren stabilizovaný se samožhášivou úpravou, EPS 150 S Stabil


  Úhlová tvarovka MED 9

  Úhlová tvarovka MED 9

  používá se k vytvoření obvodových stěn a příček pod různým úhlem.

  Rozměr: 700 x 250 x 250 mm
  Hmotnost: 700 g

  Tato tvarovka je velice vhodná pro výstavbu vnitřních a venkovních bazénů.
  Technická data

  Materiál

  Pěnový polystyren se samozhášivou úpravou


  Objemová hmotnost

  30 g/l


  Tloušťka stěny

  bez úpravy

  s vnitřní a vnější úpravou

  250 mm

  280 mm


  Hmotnost dílů ve stěně

  3,30 kg/m2


  Hmotnost stěny včetně betonu

  bez úpravy

  s vnitřní a vnější úpravou

  300 kg/m2

  330 kg/m2


  Spotřeba betonu

  MED 1 (příčky z EPS)

  MED 2 (příčky z plastu)

  122 l/m2 zdi

  149 l/m2 zdi


  Tepelný odpor zdiva

  bez úpravy

  s vnitřní a vnější úpravou

  R = 3,65 m2.K.W-1

  R = 3,50 m2.K.W-1


  Součinitel prostupu tepla

  0,28 W/m2 K


  Zvuková izolace

  42 - 45 dB v závislosti na povrchové úpravě


  Teplota vznícení

  600 °C (např. dřevo 280 °C)


  Požární odolnost stěny

  MED 1 (příčky z EPS)

  MED 2 (příčky z plastu)

  30 min. (F 30)

  90 min. (F 90)


  Index šíření plamene

  0 mm/min


  Tepelná roztažnost

  0,2 mm/m u stěny tl. 250 mm


  Difuzní odpor

  19,60 m (s) u stěny tl. 250 mm


  Tepelná akumulace

  165 kJ/m2 K u stěny tl. 250 mm


  Fázový posuv

  7,5 hodin u stěny tl. 250 mm
  Montážní pokyny

  1.

  Základní betonová deskaPředpokladem pro zahájení výstavby se stavebními kameny jsou základy. Provádí se buď pásové nebo ve formě železobetonové desky s betonáží přímo do výkopu.
  Důležité je zajistit výškovou toleranci horní hrany základů v rozmezí 1 cm.

   

   

  2.

  Základní betonová deska - nákresNa takto vybetonované desce vyznačte vnější body a zkontrolujte úhlopříčky. Do jednotlivých rohů upevněte kolíčky a natáhněte provázky. Jestliže jsou rozměry v pořádku můžeme začít se samotnou montáží kamenů. Můžeme také stejným způsobem vyznačit i vnitřní a venkovní stěny podle projektové dokumentace.

   

  3.

  Přehledne složené stavební kamenyPro jednoduchost a plynulost výstavby se snažíme jednotlivé kameny už při vykládání srovnat na jedno místo, přehledně vyrovnat a zatížit.

   

  4.

  Stavba zdiV oblasti kde budou stát stěny, je nutné je ochránit proti vzlínající vlhkosti běžným hydroizolačním prostředkem nebo pásem.

   

  5.

  Stavba zdiStavba zdiNa takto připravenou základovou desku můžeme začít podle kladečského plánu stavět. Začínáme otevřeným kamenem, který z jedné strany uzavřeme víčky.

  První vrstva musí být založena s pečlivým vyrovnáním. Je-li výškový rozdíl způsoben tím, že se základová deska rovnoměrně svažuje, je nutno vypodložit kameny klíny. V opačném případě, nebo když narazíme na určitou nerovnost spodní kámen jednoduše vyřízneme. Vyřízneme jej poněkud více, abychom měli místo na přilepení polyuretanovou pěnou. Po vyrovnání musíme celou řadu kamenů z důvodu lepší stability stěny k podkladu v odstupech po 25 cm přilepit a vytěsnit 
  z vnější i vnitřní strany pěnou. Tímto úkonem také zabraňujeme úniku betonu z bednění, které by mohlo být tímto nadzvednuto nebo poškozeno vznikem trhliny.

  Kameny klademe vedle sebe a při dalších řadách je přesazujeme, aby docházelo k fixaci spodních vrstev. Dbáme na to, aby jednotlivé spáry nebyly nikdy na stejném místě. Měly by se překrývat minimálně o 20 cm. 

   

   

  6.

  Sestavování jednotlivých stěn a příček je velice jednoduché. Každý kámen má na svém boku vyznačené pomocné drážky, které jsou ve vzdálenosti 5 cm. Můžeme kámen naprosto lehce seříznout a zbytek přesně podle daného rastru použit v další řadě. Výhodou je vysoká přesnost řezu a odpadá složité rozměřování kamene. Držíme se pouze drážek, které nás navádějí.

   

  Pomocné drážky na stavebním kameni

  Seříznutí kamenuSeříznutí kamenu

  7.   V prostoru rohů začínáme kamenem uzavřeným na jednom konci.

  Uzavření stěnové tvarovkyUzavření stěnové tvarovkyUzavření stěnové tvarovky

      

  Musíme jej vyříznout tak, jak je to naznačeno na obrázku a umístíme jej do rohu. Výřezy se dělají proto, aby se beton zalil i přes roh. V dalších vrstvách se uzavřené kameny pravidelně střídají.

  Výřez stěnové tvarovkyVýřez stěnové tvarovky

   Postup při stavbě zdiPostup při stavbě zdiPostup při stavbě zdiPostup při stavbě zdiPostup při stavbě zdi

   

  8.   Stejný postup dodržujeme i při napojování dělících stěn a příček.

   


  Sestavování stěn pod různým úhlem pomocí úhlové tvarovky MED 9

   

  Úhlová tvarovka se skládá ze dvou dílů, které zasunutím do sebe vytvoří kloubový systém, kterým při natáčení nastavujeme požadovaný úhel.

  MED 9 - kloubový systémMED 9 - kloubový systémMED 9 - kloubový systém

  Při sestavování stěn pod různým úhlem pomocí úhlové tvarovky MED 9 postupujeme stejným způsobem jako při sestavování stěn ze základních kamenů MED 1.

  MED 9 - postup při stavbě zdiMED 9 - postup při stavbě zdiMED 9 - postup při stavbě zdi

  Opět dodržujeme postup sestavování jednotlivých kamenů tak, aby docházelo k překrývání jednotlivých vrstev.

  MED 9 - postup při stavbě zdiMED 9 - postup při stavbě zdi

  MED 9 - postup při stavbě zdiMED 9 - postup při stavbě zdi

  Celou sestavenou stěnu můžeme v základním provedení nastavit na požadovaný úhel od 0° do 30° bez dalších úprav.

  MED 9 - požadovaný úhelMED 9 - požadovaný úhel

  Jestliže nám při sestavování úhlových tvarovek nestačí úhel v základním provedení, je možné tvarovky upravit seříznutím v místech naznačených podle obrázků až na požadovaný úhel.

  MED 9 - oříznutí na požadovaný úhelMED 9 - oříznutí na požadovaný úhel

  MED 9 - oříznutí na požadovaný úhelMED 9 - oříznutí na požadovaný úhelMED 9 - oříznutí na požadovaný úhel


   

  9.

  Při vytvoření otvoru pro dveře začínáme s uzavřenými kameny. Šíři otvoru je nutno přizpůsobit stavebním rozměrům a při sestavování pracujeme s rastrem po 5 cm.
  Uzavřený konec kamene směřuje vždy k otvoru. Při pokládce dalších vrstev postupujeme tak, že po celém kamenu musí přijít v další vrstvě kámen menší a takto se vrstvy střídají směrem vzhůru.

  Otvor pro dveřeOtvor pro dveřeOtvor pro dveře

  Po dosažení požadované výšky ukončíme takto vytvořený otvor překladovou tvarovkou MED 5. Překladová tvarovka má speciální systém napojení. Jednotlivé kusy se do sebe zasunují a složí na potřebnou délku. 

  Napojení Překladové tvarovky MED 5Napojení Překladové tvarovky MED 5

  Po usazení musíme z jedné strany napojení odříznout.

  Usazení napojených tvarovek MED 5Oříznutí Překladové tvarovky MED 5

  10.

  Vyrovnání výšky oknaOtvor pro oknoU okenních otvorů postupujeme stejným způsobem jako u dveří. Šíři máme vytvořenou uzavřenými kameny.

   

  Výšku zajistíme například následujícím způsobem. Stanovíme výšku okna, které zakončíme překladovou tvarovkou. Od této tvarovky směrem dolů naměříme správnou míru a spodní kamen podle potřeby seřízneme. 

  Jednotlivé dveřní a okenní otvory musí mít vždy stejnou výšku.

   


   

  Vytvoření oblouku

  Oblouk si vyznačíme pomocí provázku a kolíku. Pilkou vyřízneme.

  Vytvoření oblouku

    


   

  11.

  Současně se stavbou stěn a příček zabudováváme např. kanalizační potrubí, které je tímto dokonale izolováno nebo při použití našeho schodišťového systému vyřezáváme a usazujeme jednotlivé díly.

  Zabudování kanalizačního potrubíZabudování schodůZabudování schodů

  12.

  Vyztužení stavbyNa základě statického výpočtu provedené statikem vkládáme podle potřeby ocelové výztuže. Vyztužení provádíme za pomoci ocelových prutů o průměru 6, 8, 10 nebo 12 mm v určitých odstupech vždy podle statického posouzení stavby v závislosti například na výšce zásypu nad podlahou sklepa nebo počtem podlaží apod.

   

  | vyztužení stavby |

   

  13.

  Plnění betonemPo dosažení výšky 1 m, to znamená po sestavení čtvrté řady a po vložení všech potřebných instalací a výztuží, doporučujeme kameny nejdříve vyplnit betonem a následně opět vyrovnat.

   

  | plnění betonem |

   

  14.

  Zajištění stěnPo vyrovnání vystavíme kameny do výše patra a podle způsobu betonáže můžeme stěny vyplnit v jednom pracovním postupu.

  Pozor na pečlivé podepření všech překladových a rohových částí stavby a zajištění stěn proti posunu.

  15.

  Systémové vzpěry MEDSystémová vzpěra MEDPodepření stěn a rohů provádíme několika způsoby. Je-li vyhotovena základová deska, montují se vzpěry zevnitř. Systémové vzpěry MED, které slouží později také jako lešení, se postaví ke stěně a pomocí šroubů se připevní k základové desce.
  Stěnu přichytíme ke vzpěře pomocí drátů, které se už při sestavování stěny ovazují kolem vnitřní příčky v kamenu a protahují přes zámky ven. Drát provazujeme podle potřeby v místě vzpěry do první, třetí, šesté a deváté řady. Stěnu vyrovnáváme přitažením nebo povolením šroubovacího spoje v kolmé části vzpěry. Nemáme-li systémové vzpěry můžeme si pomoci dřevěnými hranoly, které připevníme ke stěně stejným způsobem a dalším hranolem kolmo zapřeme a přišroubujeme.

  Kovová systémová vzpěra MEDDřevěná vzpěra

  Překladové vzpěryV případě, že máme základy pásové musíme namontovat vzpěry po obou stranách stěny. Vyrovnávání provádíme pomocí vodováhy.

  Stavební kámen jako vzpěraPřekladové části podepřeme plechem nebo prknem a zapřeme. Lze také použít samotný stavební kámen.

  16.

   

  Po usazení věncové tvarovky MED 4 na venkovní stěny a položení vyrovnávacích tvarovek MED 5 na stěny vnitřní (pro dosažení stejné výšky) jsou stěny připraveny k vyplnění. Vyplnění provádíme ručně, nebo za pomocí autočerpadla s plynulou regulací nejlépe hadicí o průměru 65 mm. Vhodné je použití i jiného typu malého čerpadla na beton nebo sila. Proud betonu rovnoměrně rozdělujeme a postupně zaléváme po obvodu celé patro.

   

  | plnění betonem |

  Plnění betonemPlnění betonemPlnění betonem
  Lešení   

  Doporučujeme při vylévání zámky kamenů ochránit zakrytím a pokud dojde k jejich znečištění opláchnout je vodou. Pozdější čištění zatvrdlého betonu ze zámků je velice obtížné a většinou dochází k ulomení zámků. Další přesné sestavování kamenů je obtížnější a může docházet k vytékání betonu, ztěžuje to další práci při konečné povrchové úpravě stěn, mohou vznikat tepelné mosty a podobně. 

  Po vyplnění stěn betonem opět zkontrolujeme svislost stěny a je-li to nutné provedeme pomocí nastavení vzpěr patřičné korekce.

     17.

  Ve stavebním systému MED můžeme použít všechny druhy stropních konstrukcí, ale pokaždé je nutné stěny v úrovni stropu vyztužit věncem.

   

  Zhotovení stropní konstrukce za pomoci stropního dílce MED 10
  Polystyrenové stropní panely MED se používají jako ztracené bednění pro všechny typy vodorovných konstrukcí. Pokrývají rozpon až do 8,2 m při zachování velice nízké vlastní hmotnosti stropu (cca 220 kg/m2) a výborných fyzikálních vlastností. Stropní panely jsou velice výhodné právě pro svou nízkou hmotnost a pro velmi jednoduchou manipulaci na stavbě. Jednotlivé panely se dodávají v délce 2 m, jednoduše se naskládají na připravené bednění a vyplní potřebnou výztuží. Po zabetonování stropu se díky bednícímu panelu získá vysoká tepelná a zvuková izolace bez vzniku tepelných mostů v konstrukci.
  Stropy provedené za pomoci polystyrénových desek MED mají velmi dobrou tepelnou izolaci a nízkou hmotnost, ale zároveň velice dobrou tuhost, typickou pro monolitické konstrukce. Jsou zvlášť vhodné nad nevytápěnými sklepními, nebo pod půdními prostory. Ve fázi betonáže jsou desky prvkem konstrukčním, přenášejícím zatížení montážní (beton) a po vytuhnutí betonu se stávají prvkem nekonstrukčním a plní funkci tepelné a zvukové izolace. Vnější zatížení stropní konstrukce přenáší ocelová žebra (trigony) a betonová deska stropu.

   

  Stropní konstrukce

  za pomoci MED 10

   

  1 - Stěnová tvarovka MED 1
  2 - Věncová tvarovka MED 4
  3 - Stropní panel MED 10
  4 - Beton
  5 - 50 mm
  6 - Vyztužení věnce dle statického výpočtu
  7 - Vyztužení stropu dle statického výpočtu

   

  Stropní konstrukce nad oknem

  za pomoci MED 10

    

    1 - Stěnová tvarovka MED 1
    2 - Věncová tvarovka MED 4
    3 - Stropní panel MED 10
    4 - Beton
    5 - 50 mm
    6 - Vyztužení věnce dle statického výpočtu
    7 - Vyztužení stropu dle statického výpočtu
    8 - Vyztužení překladu dle statického výpočtu
    9 - Překladová tvarovka MED 5
  10 - Otvor pro okna nebo dveře

     

   

  Postup montáže stropní konstrukce za pomoci MED 10

  Polystyrenové stropní panely MED se dodávají v délkách 2 m a dle potřeby se upravují přímo na stavbě. Ukládají se většinou v kratším směru rozponu stropu a to s přesahem 50 mm na stěnu a podepírají se stojkami po 0,7 m.
  Po položení a podstojkování celé plochy stropu klademe železné výztuhy, které spojíme rozdělovací výztuží.

  Před betonováním je důležité zkontrolovat správné uložení stropních panelů a zacelit PUR pěnou případné mezery. U takto připraveného stropu můžeme začít s betonováním. Při betonování používáme nejčastěji betonovou směs B20. Nejdříve betonujeme obvod, tím zabráníme posunu jednotlivých panelů. Dalším krokem betonujeme příčné trigony a po té celou plochu stropu a to ve výšce betonové desky 5 cm. Pro dokonalé zhutnění desky beton zvybrujeme ponorným vybrátorem.

   

  Vyztužení stropu a betonování

  Armování stropu se zahajuje založením výztuže věnců na stěnách. Výztuž věnce je vyrobena z trigonů stejné výšky jako výztuž stropů. Po zhotovení výztuže věnce se pokládá výztuž jednotlivých žebírek a váže se s výztuží věnce. Výztuž žebírek stropu musí být navržena statickým výpočtem dle ČSN 73 1201 s ohledem na rozpětí
  a zatížení daného stropu. V našem případě je součástí dodávky svařovaná ocelová prostorová výztuž ve tvaru A produkovaná na svařovací lince. Tím jsou zaručeny mechanické vlastnosti výztuže. Výztuž může mít i jiný tvar a provedení dle statického výpočtu pro danou stavbu. Zaarmovanou a řádně podepřenou stropní konstrukci zabetonujeme betonem B 20 (nebo betonem, který předepisuje projekt)
  v tloušťce 40 - 60 mm. Po vyzrání betonu (cca 25 dnů) podpěry stropu odstraníme.
  V případě většího bodového zatížení (zatížení od krovu, interiérové vybavení, schodišťová výměna atd.) lze provést skrytý průvlak (zesílenou desku) větším vyarmováním žebra v rozteči žeber a tím se vyhnout vyššímu stropu a zvýšeným nákladům.

   

  Povrchová úprava

  Konečná úprava stropu se provádí několika způsoby:
  - stěrkovou omítkou - s povrchem fajnové, nebo sádrové omítky. Podklad pod omítky je vyztužen skelnou tkaninou v lepidle
  - sádrokartonovými obklady na lepidlo, nebo na rošt
  - jinými obklady - dřevo, plast, pálené cihly, obklady

   

   

   

  Další varianty konstrukce stropu

  18.

  Stavitelné podpěryPři zhotovení stropu například použitím filigránové konstrukce musíme před samotnou pokládkou filigránů připravit stavitelné podpěry a tyto vyrovnat do roviny.
  Výhodou tohoto způsobu konstrukce je rychlost výstavby. Po vybetonování stěn do výše patra mohu okamžitě pokračovat v pokládce stropních dílů.

   

  Filigránová stropní konstrukce

   

  1 - Stěnová tvarovka MED 1
  2 - Věncová tvarovka MED 4
  3 - Beton
  4 - Vyztužení věnce dle statického výpočtu
  5 - Ž. B. stropní deska - Filigrán
  6 - Výztužná síť

   

  Filigránová stropní konstrukce

  nad oknem

   

  1 - Stěnová tvarovka MED 1
  2 - Věncová tvarovka MED 4
  3 - Beton
  4 - Vyztužení věnce dle statického výpočtu
  5 - Ž. B. stropní deska - Filigrán
  6 - Výztužná síť
  7 - Vyztužení překladu dle statického výpočtu
  8 - Překladová tvarovka MED 5
  9 - Otvor pro okna nebo dveře

   

  19.

  Stropní profilyStropní podpěryNa takto připravené podpěry pokládáme jeřábem stropní profily, které nesmí na věncovém dílu ležet více jak 5 cm.

   

  20.

  Armovací síťPřed samotnou betonáží musíme celý strop vyztužit armovacími sítěmi a vyztužit věnec pruty. 

  21.

  Betonování stropuPo vybetonování stropu mohu již po 24 hodinách přistoupit k výstavbě dalšího patra, které provádíme stejným způsobem jako v přízemí.

  22.

  Před započetím betonování šikmých stěn v podkroví je zapotřebí kámen zakončit koncovou tvarovkou MED 3, aby se zabránilo vytékání betonu. Podle přiloženého prkna jednoduše pilkou seřízneme kámen podle šikmé části střechy a doplníme hustým betonem.

   

  | plnění betonem |

  Stavba šikmé zdiStavba šikmé zdiStavba šikmé zdi

  23.

  V systému lze použít libovolný systém krovu a zastřešení. Doporučujeme použití střešního systému THERMODACH.

   

  Více informací o tomto systému získáte na zde.

   

  24.

  Osazení oken a dveří

  Plastové oknoPlastové okno s vestavěnou žalužií

  Vnitřní dveřeVenkovní dveře

  25.

  Stěna pod úrovní zeminyStěna pod úrovní zeminyPo osazení oken a dveří můžeme přistoupit k vnější a vnitřní úpravě stěn. Je-li venkovní stěna pod úrovní zeminy, musíme stěnu opatřit hydroizolační vrstvou na bázi bitumenu nebo PVC fólií. Před samotnou izolací doporučujeme celou plochu očistit drátěným koštětem, abychom povrch zbavili nečistot a prachu. Povrch je tímto úkonem i zdrsněný a umožňuje lepší přilnavost. Pomocí válečku naneseme první vrstvu bitumenového nátěru. Polyuretanovou pěnou nebo mrazuvzdorným lepícím tmelem přilepíme klín z pěnového polystyrenu, který zabraňuje poškození svislé izolace v části napojení stěny k základům. Na takto připravenou stěnu stěrkujeme 3 - 5 mm vrstvu např. gumoasfaltu nebo použijeme samolepící asfaltové pásy. Izolace je nutné také provádět pouze za sucha, protože musí dojít k zaschnutí jednotlivých vrstev.

  Je zakázáno použít tmelů na bázi pryskyřice a organických rozpouštědel.

   

   

  26.

  Při vnější povrchové úpravě stěny z tvarovek MED můžeme použít všechny běžné omítkové systémy, které mají základ z armovacího tmelu vyztuženého sklovláknitou perlinkovou tkaninou. Na takto vytvořený a napenetrovaný základ se pak nanáší tenkovrstvá stěrková omítka nebo obklad. 

  Doporučujeme použití fasádního systému SIPRON LUKOFAS za použití ušlechtilých omítkových směsí.

  Je nutné celý povrch očistit a zdrsnit pomocí drátěného koštěte, abychom povrch zbavili nečistot a prachu. V případě velkých nerovností musíme tyto zbrousit.

   


   

  SIPRON LUKOFAS
  Armovací tmel 
  Stěrkový tmel CR 12 sestávající z tekuté disperzní složky a suché složky s minerálními plnivy Suchá stěrková malta THIN - SET Speciál, spotřeba 3,0 - 3,4 kg/m2   

  Armovací textilie 
  Sklovláknitá perlinková tkanina VERTEX 
  Skleněná mřížka AT 5/5, spotřeba 1,1 m2/m2   

  Omítkový základ 
  Podkladní nátěr pod ušlechtilé stěrkové omítky - Lukofas - nátěr, spotřeba 0,2 - 0,3 kg/m2   

  Stěrková omítka 
  Omítka Lukofas se zrnitostí 1 mm, 2 mm nebo 3 mm v různém barevném odstínu, 
  spotřeba 2,0 - 5,0 kg/m2 dle zrnitosti omítky

  Vnější povrchová úprava stěny

  27.

  Na vnitřní povrch doporučujeme nalepit sádrokartonové desky o síle 12,5 mm. Je možné také přímo nastěrkovat tenkou vrstvu armovacího tmele s perlinkou. Na takto připravenou stěnu můžeme přímo nanést vnitřní omítkovou směs, nalepit tapety nebo keramický obklad.

   

  Detail stěny v úrovni sklepa   

  Způsoby uchycení

  1.

  Způsob uchycení - do 5-ti kgTímto háčkem přichycujeme v zásadě všechny lehčí předměty do max. 5 kg.

   

  2.

  Způsob uchycení - do 80-ti kgHmoždinkou předměty do max. 80 kg. Při posuzování typu hmoždinky se šroubem vycházíme z údajů výrobce týkajících se povoleného zatížení. Z důvodu možného posunu hmoždinky v polystyrenu je doporučeno zatěžovat úchyt pouze z 30 % povolené hodnoty. 

   

  3.

  Způsob uchycení - težké předmětyU těžších předmětů, jako jsou např. těžké kuchyňské skříňky nebo u často namáhaných částí např. u zábradlí, použijeme hranol 4 x 6 cm, který po vyříznutí 5 cm izolační vrstvy polystyrenu do stěny zapustíme a viz. obr. uchytíme. Výhodou tohoto uchycení je, že v oblasti polystyrenu nemůže dojít k posunu hmoždinky směrem dolů. Hranol je poté cca. 1 cm zapuštěn a měl by se přetáhnout perlinkou a vystěrkovat tmelem.

   

  4.

  Způsob uchycení - nejtěžší předmětyUchycení nejtěžších předmětů jako jsou umyvadla, závěsné záchodové mísy apod. provádíme za pomocí speciálních hmoždinek a šroubů pro vysoké zatížení. V oblasti šroubu vyřízneme 5 cm izolační vrstvu polystyrenu a okolo vytmelíme montážním cementem viz obr. Tímto způsobem opět zamezíme posunu úchytu směrem dolů. 

     Plnění betonem

  Pro vyplnění stavebních tvarovek MED se používá beton B 25 polotekutý, konzistence S3, při zrnitosti kameniva 0-8 mm a pro zvýšení zatékavosti při vylévání stěny do výše patra najednou se doporučuje použití plastifikátoru. 

  Provádí se ručně, nebo za pomocí autočerpadla s plynulou regulací nejlépe hadicí o průměru 
  65 mm. Vhodné je použití i jiného typu malého čerpadla na beton nebo sila. V praxi se ukázalo, že při plnění stěn čerpadlem dochází působením rychlosti a výškou pádu, vlastní hmotností a dobrou schopností skluzu námi doporučeného betonu, k vlastnímu upěchování bez dodatečných opatření. 

  Po uložení výztuží, schodišťových prvků, instalací uvnitř stěny a provedení všech výřezů a tvorů a po utěsnění všech spár vzniklých v průběhu montáže polyuretanovou pěnou je možno přistoupit k betonáži.

  Před samotnou betonáží musíme také zajistit stěny pomocí stabilizačních vzpěr a podepřít všechny rohy stěn, vypodložit okenní a dveřní výklenky nebo jiné spojení a otvory, kde by mohlo dojít k úniku betonu při betonáži. 

  Výhodou stavebního systému MED je jeho použití i při velmi nízkých teplotách. Plnění betonem je možné i v zimě při očekávaném nočním mrazu. Při ukončení prací je nutné poslední do poloviny kamene vyplněnou řadu přikrýt. Celková izolace a vlastní hydratační teplo betonu zabrání, aby mráz zasáhl betonové jádro.  Vyztužení stavby

  Stěny nadzemních podlaží
  Nosnou konstrukcí je v systému betonové jádro, jehož výpočet odpovídá normám betonových a železobetonových staveb. Díky variacím betonu a armování se dají splnit prakticky všechny podmínky výškových staveb i domů s více jak 6-ti podlažími.
  Do této výše se prakticky, až na některá místa, jako jsou okenní a dveřní výklenek, překlady nebo věnec apod. žádné stěnové výztuže nepoužívají. 

  Stěny sklepů
  Stěny sklepa musí být vyztuženy vždy podle statického posouzení celé stavby. Záleží například na výšce zásypu zeminy nad podlahou sklepa, kdy zásyp provádíme, na vzdálenosti stěn, na počtu podlaží, apod. 
  Pro orientaci uvádíme tabulku s hodnotami výztuže do výše stropu 2,75 m při použití stavebního kamene typu MED 1.

   

  Výztuže a jejich způsob uložení

  Výše zásypu zeminou nad podlahou sklepa při svislém zatížení stěny

  Bez

  do 0,75 m

  Stavební ocel Ć 6 mm vodorovně
  Stavební ocel Ć 6 mm svisle

  do 2,00 m

  Stavební ocel Ć 8 mm vodorovně
  Stavební ocel Ć 8 mm svisle

  do 2,75 m

   

  Vodorovné vyztuženíVodorovné vyztužení konstrukce sklepa se provádí uložením ocelových prutů do předem vytvarovaných drážek ve stavebním kamenu. Vložením patřičné výztuže do každé sestavené řady dodržíme požadovaný odstup po 25 cm. Jednotlivé konce prutů by se měly překrývat minimálně o 30 cm.
  Výztuž pokládáme vždy směrem k vnitřní straně stěny viz. obrázek, kde dochází k působení tažných sil.

   

  Svislé vyztužení provádíme spuštěním armovacího železa do jednotlivých šachet. Přesazováním kamenů v každé řadě dochází k tomu, že příčky zasunutou stavební ocel ze strany střídavě aretují. Dodržujeme vzdálenost 15 cm od každého prutu a při napojování by se konce měly opět překrývat minimálně o 30 cm.

  Svislé vyztužení   


  Certifikát č. 050-010665 - Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenuCertifikát č. 050-007493 - Stavební systém MEDCertifikát č. 050-007489 - Stavební technické osvědčení pro Systém MED